DE / TR / EN

Gümrük ve Dış Ticaret

Bilindiği gibi Türkiye‘nin en yüksek ihracatı AB ülkelerine, ve AB icinde Almanya´ya, yapılmaktadır. Aynı zamanda AB için Türkiye en önemli pazarlardan biridir. İki ülkenin şirketleri her bir tarafta şirket kurmaya veya ürünlerini pazarlamak amacıyla karşı piyasaya girmeye devam etmektedirler. AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği olmasına rağmen, bir taraftan serbest ticaret anlaşmalarının diğer taraftan birçok ülkenin piyasa koruma önlemlerini ve gözetim uygulamalarını artırması sebebiyle, AB ile Türkiye arasında ürün ticareti daha da zorlaşmıştır. Gümrük Birliğine ithalat/ihracat ve Gümrük Birliği içerisinde ithalat/ihracat ilk etap da her ne kadar kolay gözükmekte olsa da aslen çok kompleks bir hale gelmiştir.

seminere gidiniz